Home

Voldoen aan regelgeving op het gebied van veiligheid en milieu is de weg naar professionaliteit van uw bedrijf!

Safety & Environmental Compliance Consultancy (S&E CC) is een onafhankelijk consultancy bureau gevestigd in Emmen, Drenthe. Oprichtster van S&E CC is Joop Salomons, Veiligheidskundige, van oorsprong Milieukundig Ingenieur met inmiddels ruim 20 jaar ervaring op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu binnen productiebedrijven, vaak in de levensmiddelenindustrie maar ook andere processen zoals de rubber- en kunststofindustrie en MKB.

  • Visie S&E CC
  • Regelgeving
  • Bedrijfscultuur
  • Machineveiligheid – Machinerichtlijn 2006/42/EG
  • ATEX Regelgeving (Atmospheres Explosives)
  • Beslisdiagram ATEX
  • Arbosystemen
  • Milieuregelgeving
  • Projecten
  • Contactgegevens

Kwalificaties:
O.a. HSE Program Leader, Process Safety Leader, Thermal Safety Leader, CE consultant, Environmental Engineer.